Paso-Trading Sp. z o.o. jest firmą odpowiedzialną społecznie.

Nasze działania biznesowe opieramy na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględniając w nich interesy społeczne, aspekty środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Pomagamy potrzebującym, wspieramy wydarzenia sportowe oraz organizujemy akcje społeczne, które mają na celu popularyzację zdrowego stylu życia, dbanie o bezpieczeństwo dzieci w domu i w szkole oraz aktywizację środowisk lokalnych.

 

Obszary naszych działań:

 

   

 Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Aktywność fizyczna umożliwia utrzymanie ciała w dobrej formie, dlatego Paso-Trading

wspiera wydarzenia sportowe (m.in. bieg Corin Onko Run) oraz działalność klubów i zespołów sportowych.

 

 

 

Przekazujemy nasze produkty na rzecz podopiecznych Fundacji, aby wesprzeć proces leczenia i rehabilitacji.

 

 

Wiemy, jak ważną rolę w kształtowaniu społeczeństwa odgrywa oświata i edukacja, dlatego wspieramy funkcjonowanie i rozwój placówek oświatowych.

 

Realizujemy naszą misję społeczną poprzez organizację oraz wspieranie różnego typu akcji, które mają na celu popularyzację zdrowego trybu życia oraz dbania o bezpieczeństwo dzieci w szkole i w domu.


 Kto może ubiegać się o wsparcie?

Podmiotami uprawnionymi do skorzystania ze wsparcia pomocowego są:

  • organizacje pozarządowe, które mają osobowość prawną i prowadzą działalność statutową powyżej 1 roku,
  • szpitale, domy dziecka, domy samotnej matki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, uczelnie wyższe oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze prowadzone przez organy samorządu terytorialnego

W jaki sposób należy ubiegać się o pomoc?

W celu ubiegania się o uzyskanie wsparcia pomocowego należy przesłać uzupełniony Wniosek o wsparcie na adres:

Paso-Trading Sp. z o.o.

ul. Lutomierska 48

95-200 Pabianice

z dopiskiem na kopercie: „Wniosek o wsparcie”

Na jakich zasadach udzielane jest wsparcie?

Szczegóły dotyczące zasad rozpatrywania wniosków znajdują się w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocowych.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocowych

Wniosek o wsparcie