Gazy

Gaza bielona „ZIG-ZAG” (PASOMED)

  • Produkowana ze 100% gazy bawełnianej #13-nitkowej i #17-nitkowej,
  • Wyrób spełniający wymagania Europejskiej Normy EN 14079,
  • Gaza w składce.

ZASTOSOWANIE:

Wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do sterylizacji.
Wyrób niejałowy można stosować do opatrywania ran jako bariera mechaniczna. Wyrób jałowy – po sterylizacji, można stosować do bezpośredniego opatrywania uszkodzonej skóry, w celu absorpcji wysięków powstałych podczas zabiegów chirurgicznych oraz w wyniku urazów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem sprawdzić stan opakowania – nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Stosować niezwłocznie po otwarciu opakowania. Podczas procedur inwazyjnych wyrób stosować w stanie nierozwiniętym. Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem! Nie sterylizować powtórnie. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie zidentyfikowano przeciwwskazań.

INFORMACJE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO:

W celu przeprowadzenia sterylizacji należy przepakować wyrób w opakowanie właściwe dla metody sterylizacji. Sterylizować czystym tlenkiem etylenu w stężeniu 450 ÷ 800 mg/l w temperaturze 52 ÷ 58 °C, przez 6 godzin,
w procesie zwalidowanym.

UWAGA: Paso-Trading Sp. Z o.o. nie odpowiada za walidację, regularną kontrolę i monitorowanie procesu sterylizacji realizowane przez użytkownika końcowego.

Dostępne modele:

  • 13-nitkowa:
    • 90 x 100 (cm x m)
  • 17-nitkowa:
    • 90 x 100 (cm x m)

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE:

Zawartość: pakowana w pojedyncze opakowanie foliowe.

KATEGORIA WYROBU:

  • wyrób medyczny