Gazy

Gaza niejałowa (PASOMED)

 • Gaza niejałowa,
 • Produkowana ze 100% bawełnianej gazy #13-nitkowej lub #17-nitkowej, spełniającej najwyższe standardy jakości, zgodne z Europejską Normą EN 14079,
 • Może być stosowana bezpośrednio na ranę po uprzednim wyjałowieniu.

ZASTOSOWANIE:

Wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do sterylizacji. Wyrób niejałowy można stosować
do opatrywania ran jako bariera mechaniczna. Wyrób jałowy – po sterylizacji, można stosować do bezpośredniego opatrywania uszkodzonej skóry, w celu absorpcji wysięków powstałych podczas zabiegów chirurgicznych oraz w wyniku urazów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem sprawdzić stan opakowania – nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Stosować niezwłocznie po otwarciu opakowania. Podczas procedur inwazyjnych wyrób stosować w stanie nierozwiniętym. Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem! Nie sterylizować powtórnie. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia. Po przesiąknięciu  opatrunku wymienić wyrób na nowy. Stosować nie dłużej niż 24 godziny od chwili założenia lub postępować według zaleceń lekarza. Używać do czasu zagojenia rany.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie zidentyfikowano przeciwwskazań.

INFORMACJE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO:

W celu przeprowadzenia sterylizacji należy przepakować wyrób w opakowanie właściwe dla metody sterylizacji. Sterylizować czystym tlenkiem etylenu
w stężeniu 450 ÷ 800 mg/l w temperaturze 52 ÷ 58 °C, przez 6 godzin, w procesie zwalidowanym.

UWAGA: Paso-Trading Sp. Z o.o. nie odpowiada za walidację, regularną kontrolę
i monitorowanie procesu sterylizacji realizowane przez użytkownika końcowego

Dostępne modele:

 • 13-nitkowa:
  • 1 m2,
  • ½ m2;
 • 17-nitkowa:
  • 1 m2,
  • ½ m2

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE:

Zawartość: 1 szt.

KATEGORIA WYROBU:

wyrób medyczny: