Gazy

Gaza niejałowa (PASOMED)

  • Gaza niejałowa
  • Produkowana ze 100% bawełnianej gazy 13-nitkowej lub 17-nitkowej, spełniającej najwyższe standardy jakości, zgodne z Europejską Normą EN 14079
  • Może być stosowana bezpośrednio na ranę po uprzednim wyjałowieniu
  • Gaza niejałowa 13-nitkowa występuje w dwóch rozmiarach: 0,5 m² oraz 1 m²
  • Gaza niejałowa 17-nitkowa występuje w dwóch rozmiarach: 0,5 m² oraz 1 m²