Kompresy

Kompres jałowy z gazy bawełnianej (PASOMED)

Produkowane są z #17-nitkowej, 100% gazy bawełnianej, spełniającej wymagania normy EN 14079.

PRZEZNACZENIE:

Wyrób medyczny do jednorazowego użytku, przeznaczony do bezpośredniego opatrywania uszkodzonej skóry, w celu absorpcji wysięków powstałych podczas zabiegów chirurgicznych oraz w wyniku urazów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem sprawdzić stan opakowania – nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Stosować niezwłocznie po otwarciu opakowania. Podczas procedur inwazyjnych wyrób stosować w stanie nierozwiniętym.
Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem! Nie sterylizować powtórnie. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia. Po przesiąknięciu  opatrunku wymienić wyrób na nowy. Stosować nie dłużej niż 24 godziny od chwili założenia lub postępować według zaleceń lekarza. Używać do czasu zagojenia rany.

PRZECIWWSKAZANIA:

Nie zidentyfikowano przeciwwskazań.

DOSTĘPNE MODELE:

  • 17-nitkowa:
    • 8-warstwowe

W ROZMIARACH:

  • 5 x 5 (cm x cm),
  • 7,5 x 7,5 (cm x cm),
  • 10 x 10 (cm x cm),
  • 10 x 20 (cm x cm)

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE:

Zawartość: 3 szt.

KATEGORIA WYROBU:

  • wyrób medyczny: