Kompresy

Kompresy niejałowe włókninowe (PASOMED)

Produkowane są z włókniny o gramaturze 30 g/m2, spełniającej wymagania normy EN 1644-1 oraz EN-1644-2.

PRZEZNACZENIE:

Wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do sterylizacji.
Wyrób niejałowy można stosować do opatrywania uszkodzonej skóry jako bariera mechaniczna. Wyrób jałowy – po sterylizacji, można stosować do bezpośredniego opatrywania uszkodzonej skóry, w celu absorpcji wysięków, powstałych podczas zabiegów chirurgicznych oraz w wyniku urazów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem sprawdzić stan opakowania – nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę bez wcześniejszej sterylizacji. Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem! Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia.

PRZECIWWSKAZANIA:

Wyrobu niejałowego nie stosować bezpośrednio na uszkodzona skórę.

INFORMACJE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO:

W celu przeprowadzenia sterylizacji należy przepakować wyrób w opakowanie właściwe dla metody sterylizacji. Sterylizować czystym tlenkiem etylenu
w stężeniu 450 ÷ 800 mg/l w temperaturze 52 ÷ 58 °C, przez 6 godzin,
w procesie zwalidowanym.

UWAGA: Paso-Trading Sp. Z o.o. nie odpowiada za walidację, regularną kontrolę
i monitorowanie procesu sterylizacji realizowane przez użytkownika końcowego.

DOSTĘPNE MODELE:

kompresy 4-warstwowe o gramaturze:

  • 30 g/m2  

ROZMIARY:

  • 5 x 5 (cm x cm),
  • 7,5 x 7,5 (cm x cm),
  • 10 x 10 (cm x cm).

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE:

Zawartość: 100 szt.

KATEGORIA WYROBU:

  • wyrób medyczny: