Kompresy

Kompresy niejałowe z gazy bawełnianej (PASOMED)

Produkowane są z #13-nitkowej oraz #17-nitkowej 100% gazy bawełnianej, spełniającej wymagania Europejskiej Normy EN 14079.

ZASTOSOWANIE:

Wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do sterylizacji. Wyrób niejałowy można stosować
do opatrywania ran jako bariera mechaniczna. Wyrób jałowy – po sterylizacji, można stosować do bezpośredniego opatrywania uszkodzonej skóry, w celu absorpcji wysięków powstałych podczas zabiegów chirurgicznych oraz w wyniku urazów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Przed użyciem sprawdzić stan opakowania – nie używać, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę bez wcześniejszej sterylizacji. Podczas procedur inwazyjnych wyrób stosować w stanie nierozwiniętym. Wyrób do użytku jednorazowego – ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem! Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny – potencjalne źródło zakażenia. Po przesiąknięciu  opatrunku wymienić wyrób na nowy. Stosować nie dłużej niż 24 godziny od chwili założenia lub postępować według zaleceń lekarza. Używać do czasu zagojenia rany.

PRZECIWWSKAZANIA:

Wyrobu niejałowego nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę.

DOSTĘPNE MODELE:

  • 13-nitkowa:
    • 8-warstwowe
  • 17-nitkowa:
    • 8-warstwowe

W ROZMIARACH:

  • 5 x 5 (cm x cm),
  • 7,5 x 7,5 (cm x cm),
  • 10 x 10 (cm x cm),

INFORMACJE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO:

W celu przeprowadzenia sterylizacji należy przepakować wyrób w opakowanie właściwe dla metody sterylizacji. Sterylizować parą wodną w temperaturze 121°C, pod ciśnieniem 115÷125 kPa, przez 30 minut, w procesie zwalidowanym.

UWAGA: Paso-Trading Sp. Z o.o. nie odpowiada za walidację, regularną kontrolę i monitorowanie procesu sterylizacji realizowane przez użytkownika końcowego.

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE:

Zawartość: 100 szt.

KATEGORIA WYROBU:

  • wyrób medyczny: