Kompresy

Kompresy niejałowe z gazy bawełnianej (PASOMED)

  • Kompresy niejałowe
  • Produkowane z 13-nitkowej lub 17-nitkowej gazy bielonej, spełniającej najwyższe standardy jakości, zgodne z Europejską Normą EN 14079
  • Mogą być stosowane bezpośrednio na ranę po uprzednim wyjałowieniu
  • Kompresy niejałowe z gazy 13-nitkowej występują w trzech rozmiarach: 5 cm x 5 cm; 7,5 cm x 7,5 cm; 10 cm x 10 cm
  • Kompresy niejałowe z gazy 17-nitkowej występują w czterech rozmiarach: 5 cm x 5 cm; 7,5 cm x 7,5 cm; 10 cm x 10 cm; 10 cm x 20 cm