Testy

Test ciążowy strumieniowy (BABY BOOM)

Strumieniowy test ciążowy

Służy do wczesnego zdiagnozowania ciąży w warunkach domowych.

 

Nasz test charakteryzuje się:

 • wysoką skutecznością – dokładność testu, powyżej 99%, została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi
 • wczesnym działaniem – umożliwia potwierdzenie ciąży już po 7 dniach od zapłodnienia
 • dokładnością – wysoka czułość testu, stężenie hCG od 25 mlU/ml
 • łatwością w użyciu – wystarczy skierować pasek absorpcyjny bezpośrednio pod strumień moczu
 • szybkością – wynik już po kilku minutach

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, przeznaczony do użytku domowego, jednorazowego użycia. Jest to szybki test służący do oznaczania gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w próbkach moczu, w celu wczesnego rozpoznania ciąży u kobiet.

ZASTOSOWANIE:

Wczesna diagnostyka ciąży.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Dokładność testu: ≥ 99%
 • Czułość testu: stężenie hormonu hCG od 25 mu/ml

ZASADA DZIAŁANIA

Test hCG jest szybkim, jednoetapowym testem immunochromatograficznym. Membrana z paskiem absorpcyjnym jest umieszczona nad paskiem z włókna szklanego, impregnowanym koloidalnym koniugatem cząsteczek złota i przeciwciał monoklonalnych przeciwko hCG. Drugi pasek absorbujący, umieszczony na skraju płytki, wchłania nadmiar płynnej próbki. Na płytkę z membraną chromatograficzną nanosi się próbkę moczu.
W chwili kontaktu z membraną, próbka moczu rozpuszcza liofilizowany koniugat. W próbce reaktywnej antygen hCG przyłącza się do przeciwciał w roztworze koloidalnym. Podczas przemieszczania się koniugatu wzdłuż membrany, monoklonalne przeciwciała anty-hCG w obszarze testowym (T) wiążą się z kompleksem koniugatu hCG-złoto, tworząc różową linię (T). Dodanie każdej próbki powoduje pojawienie się różowej linii w obszarze kontrolnym (C). Linia ta tworzy się wskutek związania poliklonalnych przeciwciał mysich IgG (znajdujących się
w obszarze kontrolnym) z koniugatem próbki i złota koloidalnego. Obecność linii kontrolnej oznacza, że test został przeprowadzony prawidłowo.

SPOSÓB UŻYCIA:

 1. Przed wykonaniem testu zaczekaj, aż test osiągnie temperaturę pokojową.
 2. Ostrożnie wyjmij test strumieniowy z saszetki foliowej.
 3. Przytrzymaj test i zdejmij nasadkę w celu odsłonięcia paska absorpcyjnego.
 4. Skieruj pasek absorpcyjny w dół; trzymaj pasek absorpcyjny pod strumieniem moczu, przez co najmniej 5 sekund lub umieść go na co najmniej 20 sekund w zebranej próbce moczu, by został dokładnie zmoczony.
 5. Zakryj z powrotem test nasadką i poczekaj na pojawienie się kolorowych linii.
 6. Po 5 minutach odczytaj wynik testu. W zależności od stężenia hCG w moczu, pozytywny wynik może pojawić się już po 40 sekundach, mimo to odczekaj 5 minut w celu potwierdzenia wyniku. Wyniku nie należy odczytywać później, gdyż może być on błędny.
 7. Test przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Po odczytaniu wyniku wyrzuć test do pojemnika na śmieci, traktując go jako potencjalne źródło zakażenia.

Środki ostrożności:

 • Wyrób przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in-vitro. Tylko do użytku zewnętrznego,
 • Przed wykonaniem testu należy uważnie przeczytać ulotkę informacyjną. Kolejne kroki należy wykonywać zgodnie z instrukcją,
 • Nie używać testu po terminie ważności umieszczonym na foliowej saszetce,
 • Każdy jednoetapowy strumieniowy test ciążowy przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia,
 • Nie używać testu, jeśli saszetka jest uszkodzona,
 • Po otwarciu saszetki foliowej należy natychmiast wykonać test,
 • Po odczytaniu wyniku test należy wyrzucić. Próbkę moczu i test należy traktować jako potencjalne źródło zakażenia. Unikać kontaktu ze skórą,
 • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

 • saszetka foliowa zawierająca strumieniowy test ciążowy: 1 szt.
 • instrukcja użycia:  1 szt.

KATEGORIA WYROBU:

 • Wyrób do diagnostyki in vitro – do samokontroli: