REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ZYSKUJ Z PASO!”

 • Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” jest PASO – TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, przy ulicy Lutomierskiej 48, 95-200 Pabianice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru w Łodzi pod numerem 0000222056, REGON 472194731, NIP 731-17-15-822, zwanym dalej Organizatorem.
 • Celem Programu jest promocja Organizatora i jego Produktów, a przez to zwiększenie popytu na oferowane Produkty oraz zwiększenie ich sprzedaży, jak również budowanie lojalności Klientów.
 • Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!”.
 • Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dedykowany jest wyłącznie Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, w szczególności właścicielom aptek i punktów aptecznych. Program nie jest przeznaczony dla pracowników i współpracowników Klientów oraz pracowników i współpracowników
 • Program obowiązuje od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przy czym Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia powyższego okresu.
 • Programem objęte są wszystkie Produkty Organizatora dostępne w sprzedaży w okresie trwania Programu.
 • Nagrodami w Programie są do wyboru: produkty AGD różnych producentów i marek, kupony premiowe Sodexo Pass Polska lub Produkty Producenta,  których wartość uzależniona będzie od wartości dokonanego przez Klienta zakupu Produktów.
 • Warunkiem przystąpienia do Programu i otrzymania nagrody jest dokonanie przez Klienta zakupu u Organizatora minimum na kwotę 200 złotych netto, składającego się z całego asortymentu oferowanego przez Producenta.
 • W przypadku dokonania przez Klienta zakupu na kwotę:

 

PRÓG ZAKUPOWY (ZŁ NETTO) NAGRODY
300 Lipton yellow label tea
Dilmah premium tea
Jacobs kronung mielona
Jacobs velvet rozpuszczalna
Poduszka
Ariel kapsułki
350 Ręcznik mały 50×90
Ręcznik 70×140
Ręcznik 50×100
500 Kołdra 160/200
Kołdra 220/200
Koc mikrofibra
Prześcieradło 160/200
Wittchen kosmetyczka
Prześcieradło 2200/200
Trzymiesięczny dostęp do NETFLIX*
Karta podarunkowa do Allegro o wartości 100zł*
800 Patelnia
Fartuch
Pościel 160/200
Pościel 220/200
1000 Czajnik
Szczoteczka do zębów
Toster
Opiekacz
Blender
Żelazko
Suszarka do włosów
Bony Sodexo
1500 Ekspres przelewowy
Wittchen walizka
Bony Sodexo

*Nagrody przysługują za zakup asortymentu marek PASOCARE, PASOCARE MED oraz HOT PLAST.

 • Powyższy asortyment nagród może ulec zmianie.
 • Istnieje możliwość kumulacji kwot z zamówień składanych przez Klienta nie później niż do 31.12.2020 roku.
 • Wartość poszczególnego zamówienia uprawniającego do kumulacji kwot zamówień nie może być niższa niż 200 złotych netto.
 • Organizator przyjmuje zamówienia pod numerem telefonu (42) 215-32-50 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub bezpośrednio u Konsultanta lub Przedstawiciela.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
 • Klienci nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na rzecz osób trzecich.
 • Zgodnie z przepisami prawa podatkowego Klient, otrzymujący nagrodę za udział w Programie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dokonuje we własnym zakresie rozliczenia podatku dochodowego od otrzymanej nagrody.
 • Organizator oświadcza, iż nagrody w Programie Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” nie podlegają̨ łączeniu z promocjami i rabatami z innych programów lojalnościowych i promocyjnych Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej.
 • Jakiekolwiek naruszenia Regulaminu przez Klienta mogą spowodować wykluczenie z Programu.
 • Klient poprzez złożenie zamówienia wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 • Organizator jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza podane przez Klienta dane osobowe wyłącznie w celu realizacji uprawnień przysługujących Klientowi i w związku z uczestnictwem w Programie.
 • Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.
 • Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” dostępny jest na stronie internetowej paso-trading.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 • Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza tym samym, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że go akceptuje.